INVERT – 100% Walkthrough Guide

Complete Walkthrough

Introduction

Move with:

  • U = UP
  • D = DOWN
  • L = LEFT
  • R = RIGHT

Level 1 – 5

1
RR

2
RRD

3
RLRRD

4
RLRRR

5
RLRRR

Level 6 – 10

6
RDURR

7
RRDLR D

8
RRDLR R

9
RRDDU LRRLR

10
RLRUR DDUR

Level 11 – 15

11
RRUDD RU

12
RUDRD LRRRL R

13
RDURR

14
RDURR UD

15
RRLRR LRDUU D

Level 16 – 20

16
RRDDL RRR

17
RDRRL RULRR LR

18
RUDDR URR

19
RDURR DURLR R

20
RRRDU RR

Level 21 – 25

21
RRDRU LRURD R

22
RRUDR RDUR

23
RUDDR RUUDR DRLR

24
RURDU RRDDL RR

25
RLRRD RRUDL RDRLR

Level 26 – 30

26
RRDUD RLRRU DDUDR LR

27
URDUD RDRUU RLDDR

28
RUDRL RRLRD UURDU D

29
RURUD DDURD URU

30
RUDDR RUDRR UUDDD LL

Level 31 – 35

31
RDURD URULR RUDRR

32
RUDRR DRUUU LR

33
RRLDR RLDLD RRLR

34
RDRDU RRUDL LR

35
LDLUR UUULR RRDRU DDRDD DUULL

Level 36 – 40

36
RDRDU UUULR DRRUD RRDDD LRUUR

37
LDDLD UUDUU DURLU URURD RLUR

38
RURLU UULDR UUURR DURRD DDDDD UUUUU U

39
RRUUU DDDLR URRRD LURRU ULDRU UUR

40
LLUUU LLLLD DRRRR DDLLL DRRRU DRUDR

Level 41 – 45

41
RDDDD DUUUD DURDU RLRRU UURRR LLDDD RRLRD DUU

42
LULLL LRLUL LRDDR DDLDL URDRU DURUU DRRDR URLR

43
RRRDD DDUUU RRUUD RRLDR DDLLR RLRUD RDRUD URLR

44
RURUU RDLDR DDDUD LDRRU RDRUL URLUU RRLRU DDUDD DRDR

45
RLRRD LDDRD DLRRL RDRRU RUUUL RULRU DRURR DRDLD DRDDR LR

Egor Opleuha
About Egor Opleuha 7011 Articles
Egor Opleuha, also known as Juzzzie, is the Editor-in-Chief of Gameplay Tips. He is a writer with more than 12 years of experience in writing and editing online content. His favorite game was and still is the third part of the legendary Heroes of Might and Magic saga. He prefers to spend all his free time playing retro games and new indie games.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*