Sokoban 3D – Full Walkthrough

Solve the stages by moving the cubes to their proper positions. Included in the 47 levels are classic Sokoban levels. lovely minimalistic style. playable using a keyboard and mouse.

Text Walkthrough

Move With:

  • U = Up
  • D = Down
  • L = Left
  • R = Right

In Game:

  • Z = Undo
  • R = Retry

01-10

1
LLUUU DDDRR UULRD DLLUU

2
DLDRU UURUL

3
DRDRR ULDLU

4
UURRR DURRD LLRDL LLRRU ULDRD L

5
RDRRU ULDLD RULLU R

6
LULDR RRDRU LULLD DRR

7
RURRD DRRUU LLLLD RURRR DDLLU LURR

8
UURRR RDDLU LULLD RURRD LULLD DRULU R

9
RRDRR DDLUR ULLUL LDRRR RDDLL LDDRU LURRU RRDLL L

10
RUUUU ULDRD DLLDR DRUUU ULDDL DRDRU UU

11-20

11
DRRUU UULDR DDDLL URDRU UULDR DDLLU RDRU

12
RDDLR UULDU ULLDD R

13
RUULL LULDR RRRDD LURUL LLDDL LLUUR RDRDL UUURD D

14
LUURR DLRRD DLULL DRUUU LLDDR DDLLU R

15
ULLDL LLLUL DULLD RRRRR RDRRR UULLD URRDD LLLLU LLLLL DDRUL URRRR RRDRR RUULL DURRD DLLLU LLLLL DDRUL URRRR RDRRR UULLD URRDD LL

16
LLDDD DDLDD DRRUU LUUUU UURRD LULDD DDDLL LLDDR RUDLL UURRD DDRRU ULUUU UULUR DDDDD LLLDD RRUDL LUURR DRUUU UU

17
URRDU LLDRD RLUUR DRDDL URULD LURUL

18
RDDRR UULLD DRRRR UULLR RUUUR RDDDL LDDLL UURLD DRRUU UUDDD DLLLL UURRR LDDRR UUUDD DLLLL LLUUR RRRRL DDRRU U

19
DDDRR ULLUU RRRRD DLLLD LURRR RUULL DURRD DLLDL LURRU ULLD

20
LULLD RURDD DULLD DRRRR RLUUR UULUL ULDDD DDUUU URRDR DDLDD LLLRU UURUU RULLL RRDDD RRDRU UUDDD LLLRD DLLUU ULURD RU

21-30

21
ULRRL LURRD LDDLU URULD DDRRD LLUUU RRDDL DR

22
LURRR DDDDL LLLUU URRRL LLDDD RRULD RRRUU ULLLL DDRRR LLLUU RRRRD D

23
ULURD DDLUR DRLUU RLDDR DLUUU RDDUL LU

24
LUUDD DRRRU RUULL LDDUU RRRDD LDLLR RULRR UULLL DDUUR RDULL DDRRU ULLUR

25
LLUUR RRRLL LLDDR RRRLL LLUUR RRDUL LLDDR RURUL LRDLR RRDLL L

26
UULUR RRLLD DDLLD LUUUD DRRDD RDLLR UUURR RURDD DUULL LUULD RDLUL DRRRR ULLLD DDRRU ULURL LDDRR

27
RRLUD LUURR DRULL LDDLL RURUL LDLUR RDDDU RRDUL DDLLU LDRRR RRURD

28
DDDDU ULLRR RRLLU URRRR LLDDL DLUUR RRULL LLLLL RRDDR DRUUL LL

29
UULLR DLRDD LULLU ULRDD LRUUL DLLUR RLLDD DRRLU LURRL DRRRR DRRUL LLRRU ULDRD L

30
ULLLU UULUL LDLLD DDRRR RRRRR RRRRR DRULL LLLLL LLLLL LLULL DRRRR RRRRR RRRRR DRULL LLLLL LLLLL LUUUR RDDUU LLDDD RRRRR RRRRR RURDL DRRUL LLLLL LLUUU LLULD DDUUL LDDDR RRRRR RRRRR URDLD RULLL LLLLU UULLU UURDD UULLD DDDDU ULLDD DRRRR RRRRR RRRRL LLLLL LLUUU LLULD DDUUL LDDDR RRRRR RRRRR R

31-40

31
RDRRD DDRRU ULUUR UULLU LLLLD DUURR RRDRR DDLDL LLULL LLLLD LUUUR RRDDR RUUUR RDLUL DDUUR RRRDR RDDLD LLLUL LLLLL DLUUR RRDRR UUURR RRDLL LULDD URRRR RRDDL DLLLU LLLLL DLUUU RRDDR RDDDD LLLUR RDRUU UURRD RRRUR UULLL LLLDU RRRRR RDDLD LLLUL LLLLL ULDRR RRRRR DRRRD RDDLL LLULL DLLUR DRUUU DDRRD RRRRU ULULL LULLL LLDLU RULRR DRRDD DRRDR RULLL LDLLU RDRUU UDDRR RRDRR UULUL LLULL LLLDL UURRD RRRRD RDURR DRDDL LULLL LDLLU RDRUU UDDRR RUULU LLLLL ULDRR RRRRD RRRDL ULDRD LLLLD LLURD RUUUD DRRRU ULULL LLLLR RRRRR DRRRU URULL LLLUL DDURR RRRDD DLLLU LLLLD LURUL RDRRR RDRRR DRDLL LLLLD LLURD RUUUD DRRRU ULULL LLL

32
LLLLL DDRRD DDDLL LLLLL LULDR DLURR RRRRR RRURR DLLLL LLLLL LDLUR ULRRR RDRRR RRRRR RULLD LLUUU ULLUU RRRRD DDDDR DLLLL LLLLL LLULD RRRRR RRURD RRRUU UUUUL LLLDD RRDDD UUULL UURRR RDDDD DDLLL LLLLL LDLUR ULRRR DRRRU URDDR RRUUU UUULL LLDDR RDDDU UULLU URRRR DDDDD DLLLL LLLLL ULDRR RRRRR RUUUU LDDDR DLLLL LLLLR RRRRR RRRRU LLLUL DRDLL LLLDL URULR RDRRR RUUUU LUURD DDDDR DLLLL LLULD RRRRR RRRRU UULLU LDDDR DLLLL LLLRR RRRRR RRUUU ULLRR UULLL DDDDD RDLLL LLDLU RULRD RRRRU UUUUU RRDDR DLLUL DDDRD LLLLL L

33
LLULL LLULL UULUU RRRRR RURRU RRRRR RRURD DULLL LLLLL DLLUR RRRRR RRRDR UUDLL LLLLL LLLDD DDRRU UULUR RRRRR RURDD ULLLL LLLDD RULUR RRRRR RURDL LLLLL LLDDD DRUUU LURRR RRRDR ULURD LLLLL LLLLD DRRDR UULUR RRRRR DRUUD LLLLL LLDDD DLUUU LURRR RRRRU RDDUL LLLLL LLDDL LLLLL UURRR DULLL DDRRR RRRRR DRUUL URRRR RRURD LLLLL LLLLL DRDLL LUULL LDDRR RRRRR RDRUU LURRR RRRRL LLLLL LLLDD DDLUR ULLLU ULLLD DRRRR RRRRD RUULU RRRRR DRULU RDLLL LLLLL LDDLL UULDU LLDDR RRRRR RRDRU ULURR RRRDR UUDLL LLLLL LLDDL LLUUL DLDRR RRRRR RDRUU LURRR RURDD ULLLL LLLLD DLLLL LDDRU LURRR RRRRR DRUUL URRRR RURDL LLLLL LLLDD LLDLU LLDDR ULURR RRRRR RDRUU LURRR RRRLL LLLLL LLDDL LDDLU LDDDL DDRUU UUULU RRRRR RRRDR UULUR RRRDR ULURD LLLLL LLLDD LLLLD DDDRR DLULL DDRUU UUULU RRRRR RRRDR UULUR RRRDR UUDLL LLLLL LDDLL LLDDD DDDDR UURUL DLUUU ULURR RRRRR RDRUU LURRR RURDL LLLLL LLDDL LLLDD DDDDD RRULU RRRUR RDLLL LLDLU UUUUL URRRR RRRRD RUULU RRRRR LLLLL LLLDD LLLLD DDDDR RRRRR DDLLU DRRUU LLLLL DLUUU UULUR RRRRR RRDRU ULURR RDRUL URDLL LLLLL DDLLL LDDDD DRRRR DDRUR ULLLL LDLUU UUULU RRRRR RRRDR UULUR RRR

34
LUULL DLLLL LLLLL ULDRR RRRRR RRDDL URULL LLLLL DLURU LRRRR DRRRR RURRD LLLLL LLLLL ULDRR RRRRR RRRRD DLURU LLLLL LLLLL LRRRR RRRRR RDLLD LURUL LLLLL DLURU LRRRD RRRRR RRDDD RDDLL LUUUU RULLL LLLLL ULDRR RRRRD DDRUR RRDRD DLLLU UUURU LLLLL LLLLR RRRRR RRRRD DDLRR DDLLL UUUUR ULLLL LLLDL URULR RDRRR UUURR RRDDD DDLLD DDRRR UULLR RDDLL LUUUU RULLL LLLLU LDRRR RRRRU LRRRU ULLLL DDRDL LLLLL RRRRR UUUUU RRDUL LDDDD RRRRU ULLLR UULLD DDDRD LLLLD LURUL RDRRR RRRRU URRUL LLLLR UULLD DDDRD LLLLL

35
DRDDL RDDLD URUUL DURUU LDLLL LLLLU LDDUR RRRRR RRRDD LLUDR RUULL LLLLL LDLUU RRRDR RRRDD RURUL LLLLL LULDD URRRR RRRRD DDDLL UUURU LLLLL LLULD RRRRR RRDDD DRUUU RULLL LLLLD LURUL RRDRR RRRRD DDDDD LLUUU UURUL LLLLL DLUUR RDRRR RDDDD DLLUU UUDDD DRRUU UUULL LLLUL DRRRR DDDDL LURDR UUUDD DDRRU UUUUL LLLLL RRRRD DDDLL DDRUU LURDR UUUDD DDRRU UUUUL LLLDL URULR DRRRR DDDDD DRUUU UURUL LLLLL L

36
LDRRR RRDDD DDLDR UUUUU ULUUR DDDDD DDUUU URRUL DLULU URDDD DDDLD RUUUU URRUL ULDDD DDLDD RULUR UUULL LLLLL DRDDD DLLUR DRUUU ULURR RRRRU RDDDD DUUUU LLLLL LDDDD LLURD RUUUL URRRR RRURD DDDLD RUUUU LLLLL LDDDD DLLDD RUUUL URDRU UULUR RRRRR URDDD DUUUL LLLLL DDDDD RDLUU URDRR RLLLL UUUUR RRRRR DDDLD DULLL LLDDR ULURR RRLLL LUUUU RRRRR RDDDL DURUU ULLLL DLURR RRRDD DLDLL LLLUU ULURR RRRRU RDDDU ULLLL LLDDD DDLLD DRUUL URRRR RR

37
URDLD DRURR RLURD LDRUU LURDD DLLUL LUURD LDRRD RRULU L

38
LLLUU URRRD DUURR RRDDL LLRRR DDLLL ULLRU RR

39
DDDLU LLULL DDDUU URRDR RDDDL LLLLR RRULR DRRUU ULLUL LDDDR DLUUU URRDL DDLDR RULUU ULDDD UURRR RDDDL RUUUR UULDR DLLLU LDDD

40
URURR UULLD DUULL DDUUR RRRDL ULLLD DLLUU RRLLD R

41-47

41
LLUUU URRDD LURDR RULRD DDLLL UDRRU

42
RDDDL URDDD LUULL DRURR DDLUR ULRUU ULLDR URDDD LDDRU LUURU ULDD

43
DLLDL LUUUU RRRDD LLRDD LLUUR RRRDL ULLLD DRRUR ULRUU LLLDD DURRD RUU

44
RDULL DRDDR RULDL UULUU RRDDL DRUUU LDD

45
ULLUL UURDL DRDDL UURUU LLDRU RDDLD RDRRU ULLUL D

46
UURRD DDRRD DLLUL URUUU LLDDR

47
LUUUR RRRDR RULLL LLULD DLDDR RRUUD DLLLU URURR RRDLU LLLDL DDRRR UURUL DDDLL LUURD UURRD RRULL LULDD URRRR DRRUL LLLLU LD

Volodymyr Azimoff
About Volodymyr Azimoff 13580 Articles
I love games and I live games. Video games are my passion, my hobby and my job. My experience with games started back in 1994 with the Metal Mutant game on ZX Spectrum computer. And since then, I’ve been playing on anything from consoles, to mobile devices. My first official job in the game industry started back in 2005, and I'm still doing what I love to do.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*